BORANG RASMI
kos francais
UNTUK KETERANGAN LANJUT SISTEM SOKONGAN KAMI SILA DAFTAR UNTUK DOWNLOAD BUSINESS PLAN

Estimate Capex : RM600,00 - 720,000


Sales : RM250,00


Francais Fee : RM100,000


Monthly Franchise amortization : RM1,600


Royalty 3%+A&P% 2%=5% : RM12,500


Cost of Goods Sold(COGS 40%) : RM100,000


Rental : RM26,000


Staff cost/Hostel : RM30,000


Utilities/Electric : RM10,300


Maintenance /Cleaning/POS : RM10,000


Total Kos : RM190,400


Gross Profit : RM59,600


Gross Profit % : 24%

Estimate Capex : RM560,00 - RM650,000


Sales : RM150,00


Francais Fee : RM100,000


Monthly Franchise amortization : RM1,600


Royalty 3%+A&P% 2%=5% : RM7,500


Cost of Goods Sold(COGS 40%) : RM58,000


Rental : RM16,000


Staff cost/Hostel : RM24,000


Utilities/Electric : RM5,300


Maintenance /Cleaning/POS : RM8,000


Total Kos : RM120,400


Gross Profit : RM29,600


Gross Profit % : 20%

Estimate Capex : RM400,00 -500,000


Sales : RM100,00


Francais Fee : RM80,000


Monthly Franchise amortization : RM1,300


Royalty 3%+A&P% 2%=5% : RM5,000


Cost of Goods Sold(COGS 40%) : RM40,000


Rental : RM10,000


Staff cost/Hostel : RM15,000


Utilities/Electric : RM4,000


Maintenance /Cleaning/POS : RM5,000


Total Kos : RM80,300


Gross Profit : RM19,700


Gross Profit % : 20%

Estimate Capex : RM80,000 - 100,000


Sales : RM45,000


Francais Fee : RM40,000


Monthly Franchise amortization : RM500


Royalty 3%+A&P% 2%=5% : RM2,250


Cost of Goods Sold(COGS 40%) : RM18,000


Rental : RM7,000


Staff cost/Hostel : RM9,750


Utilities/Electric : RM2,000


Maintenance /Cleaning/POS : RM1,000


Total Kos : RM40,500


Gross Profit : RM4,500


Gross Profit % : 10%

Disclamation

Pelaburan tidak terrmasuk modal kerja, insurans. lesen PBT, deposit dan sewa lokasi.
Sila rujuk dokumen Tawaran & Perjanjian Rakan Niaga untuk maklumat lanjut.
Penggunaan harta intelek tertakluk kepada Perjanjian Pelesenan Harta Intelek
Pelaburan tertakluk kepada perubahan


UNTUK KETERANGAN LANJUT SISTEM SOKONGAN KAMI SILA DAFTAR UNTUK DOWNLOAD BUSINESS PLAN